Rostlinná výroba

Společnost D-K zemědělská a.s. hospodaří na zemědělské půdě o přibližně výměře 1400 ha.
 

 

    Výměra obdělávané půdy dle katastrálních území:       Procentuální zastoupení pěstovaných                                                                                                   plodin v  osevním postupu:


Fotogalerie

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>