Služby

  • možnost objednávky obědů vařených ve firemní kuchyni ve Dřevci - od 1.8.2020 cena 60,- Kč za oběd
  • domácí porážka skotu a prasat
  • služby v rostlinné výrobě
  • prodej selat, jatečných prasat, prasniček i březích prasniček z linie T20 a T60