Služby

  • možnost objednávky obědů vařených ve firemní kuchyni ve Dřevci
  • domácí porážka skotu a prasat
  • služby v rostlinné výrobě
  • prodej selat, jatečných prasat, prasniček i březích prasniček z linie T20 a T60