Důležitá zpráva pro akcionáře!

Vážené akcionářky, vážení akcionáři,

v posledních hodinách jsme svědky pokusu o nepřátelské ovládnutí naší společnosti. Možná i Vás již oslovila organizovaná skupina lidí s nabídkou odkupu akcií naší společnosti. Při svých návštěvách šíří velmi často různé polopravdy a lži. Máme ověřené informace o tom, že stejná organizovaná skupina se již pokusila v nedávné minulosti ovládnout i jiné firmy, vesměs neúspěšně.

Vy, kteří se pravidelně účastníte valných hromad společnosti, víte, že nové orgány společnosti a nové vedení učinilo v posledních dvou letech řadu opatření pro stabilizaci a rozvoj společnosti a především pro zhodnocení Vašeho majetku. Máme zájem kvalitně hospodařit na zemědělské půdě a chovat hospodářská zvířata.

Vzhledem ke způsobu výkupu akcií a v neposlední řadě k nepřiměřeným sankcím, uvedeným ve Vám předkládaných návrzích smluv, neskýtá organizovaná skupina, zastoupená v těchto smlouvách Ing. Rudolfem Loskotem LL.M.MBA a Ing. Lubošem Pokorným MBA žádné předpoklady, že by měla snahu řádně hospodařit. Spíše jde o snahu spekulovat se společností, jejím majetkem a Vašimi akciemi. Z těchto důvodů představenstvo D-K zemědělské a.s. nedá souhlas k převodu akcií.

Pokud někteří z Vás na první pohled lákavým nabídkám výše uvedené skupiny podlehli, důrazně Vám doporučuji projednat předložené smlouvy s právními zástupci před úředním ověřením podpisů na těchto smlouvách. Vzhledem k nevýhodnosti smluv je tento postup ve Vašem vlastním zájmu.

Vážené akcionářky, vážení akcionáři, dovolujeme si Vás tímto dopisem požádat, abyste v současné době nepřeváděli své akcie a ponechali si je. Můžeme Vám slíbit, že i nadále budeme dělat vše pro zhodnocení majetku společnosti a následně i Vašich akcií.

Pokud byste chtěli z jakéhokoliv důvodu Vaše akcie prodat, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle 607 055 257 - Dagmar Lüftnerová. My zajistíme odkup Vašich akcií za stejných podmínek a to bez ohrožujících sankčních ujednání pro Vaši osobu. Tyto akcie zároveň zůstanou pod dohledem naší akciové společnosti a jejich převod neohrozí naši existenci.

Vážené akcionářky, vážení akcionáři, děkuji Vám, že většina z Vás nepodlehla nátlaku spekulantské skupiny a tím jste ochránili vlastní majetek i celou společnost.

 

Za představenstvo

Bc. Tomáš Adámek

 

Zpráva ve formátu PDF ke stažení zde. 

 

 

 

 

D-K Zemědělská a.s. je společnost s dlouhou historií a patří mezi tradiční výrobce zemědělských komodit v Kralovickém regionu. Hospodaří asi na 1400 hektarech zemědělské půdy, na kterých pěstuje obiloviny, řepku olejnou, kukuřici a další krmné plodiny. V živočišné výrobě je významná výroba mléka a chov prasat. Společnost je vlastníkem velmi známého šlechtitelského chovu prasat. Zvířata z chovů jsou porážena na vlastních jatkách, která splňují nejpřísnější hygienické normy a požadavky.

 

Od roku 2001 je společnost D-K Zemědělská provozovatelem výrobny masných výrobků v Kralovicích. Nabídku výrobků spolu s fotogalerií najdete na těchto stránkách pod záložkou Výroba masných výrobků.

 

Kontakt výrobna - expedice Kralovice mimo pracovní dobu od 20.00 - 06.00

masokralovice@seznam.cz

+ 420 601 391 452